Reference

Vyjádření Národního památkového ústavu v Brně k naší práci :

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V BRNĚ, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

Státní hrad Bítov, 671 10 Bítov

Byl jsem požádán firmou IGNOR Prostějov - pokrývačství, o posouzení provedených prací (díla), které v letech 2005 a 2006 provedla výše uvedená firma na objektech v areálu státního hradu Bítov.

Jednalo se o kompletní výměnu krytiny (bobrovky) na objektu hradní konírny a zajištění opravy dožilých krovových částí střechy, dále pak opravu okapního systému (v mědi) po havárii v r. 2006 vlivem poškození sněhem na objektu jižního křídla. Jako zástupce investora na stavbě mohu potvrdit, že k oběma akcím bylo přistupováno zodpovědně a profesionálně a s vysokou řemeslnou zodpovědností. Práce byly provedeny v dobré kvalitě. Jako investor počítáme s výše uvedenou firmou na další obnově naší památky st. hradu Bítov i v dalších letech.
 

V Bítově 2.3.2007
Jan Binder - kastelán

Původní tiskopis

Vyjádření Státního památkového ústavu v Brně k naší práci :

STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V BRNĚ, Radnícká 2, 601 54 Brno

Státní zámek Uherčice, 671 07

Pracovníci správy státního zámku Uhrčice a Státního památkového ústavu v Brně byli požádáni o posouzení díla, které v roce 2000 provedli na některých objektech areálu státního zámku v Uherčicích pánové :
Vít Albrecht - IČ: 675 65 841; Pavel Kabelka - IČ: 653 34 442

Jednalo se o pokrytí střech zámeckého lihovaru pálenou krytinou bobrovkou a realizaci střešního pláště hlavní věže v měděném falcovaném plechu. Jako zástupci investora na stavbě potvrzujeme, že k oběma akcím bylo ze strany výše uvedených dodavatelů přistupováno profesionálně a s řemeslnou zodpovědností. Práce byly provedeny v dobré kvalitě. Investor počítá s účastí zmíněných řemeslníků na obnově této významné památky i v roce 2001.
 

V Uherčicích 25.4.2001
Eva Štěpánová - vedoucí správy SZ Uherčice František Štěpán - zástupce za stavební dozor Zdeněk Vaněk - garant TOO Státního památkového ústavu v Brně

Původní tiskopis

Zpět