Porovnání lešení fox s klasickým lešením


Porovnání lešení FOX s klasickým lešením: 
Výška budovy 14m 
Délka lešení 30m 
Doba pronájmu 30 dní. 
Cena zobrazená ve výše uvedeném grafu je včetně dopravy. 

Z výše uváděného grafu vyplývá, že na rozdíl od klasického lešení, lešení FOX není závislé na výšce budovy. U lešení FOX zůstává cena pronájmu v jakékoliv výšce stejná. Ve výšce okolo 13-14 metrů se cena klasického a lešení FOX vyrovnává a od této výšky lešení FOX jednoznačně má své výhody a to nejen cenové. Při uvedeném modelu je lešení FOX postaveno za jeden pracovní den oproti cca 2 dnům při stavbě klasického lešení, samozřejmě i v tomhle případě nastává úspora a to nejen časová.

Zpět