Lešení fox

Lešení FOX 

patrí do zvláštní skupiny závesných lešení a úspešne vyplnuje mezeru mezi velkoplošnými lešeními a horolezeckými technikami. Nejcastejšími uživateli lešení FOX jsou klempírské a pokrývacské firmy, které ocenují mimo zajištení bezpecnosti vlastních pracovníku, také zvýšení produktivity a kvality práce, ale i nemalé úspory za zábory verejného prostranství. Lešení FOX je výborným rešením na místech, kde jsou peší zóny nebo ulice s vysokou frekvencí osob a v úzkých ulickách v historických jádrech měst. 

Porovnání lešení FOX s klasickým lešením 30 m na 30 dní

Charakteristika
Lešení FOX je urceno pro montážní a údržbové práce na strechách, vežích, pro budování nástaveb na panelové domy, pri stavbách a opravách komínu a ríms, montáží podbití, instalaci reklam. 

Lešení FOX reší:
- problém se stavbou lešení od paty budovy, jehož stavba je casove i financne nárocná
- problém s používáním mobilních plošin a horolezeckých technik, které jsou pri dlouhodobé
používání financne nárocné
- problém placení záboru verejného prostranství
- zvýšení bezpecnosti a kvality práce 

Výhody lešení FOX:
- šetrí cas i peníze 
- malý skladovací objem
- rychlá a snadná montáž
- zajištuje prostor pod lešením na frekventovaných místech a neubírá plochu stavenište
- tvorí ochrannou a záchytnou konstrukci 
- variabilita použití
- konkurencní výhoda 

Techická zpusobilost
Lešení FOX odpovídá požadavkum souvisejících predpisu a to zejména : CSN 738101:2005 " Lešení. Spolecná ustanovení" , CSN 738106:1981 " Ochranné a záchytné konstrukce" , vcetne zmen , CSN 12811-1:2004 " Docasné stavební konstrukce - Cást 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh" 
Na závesné konzolové lešení FOX vydal Výzkumný ústav bezpecnosti práce v.v.i., certifikát c.235/056/2007, ze dne 5.12.2007. 

Lešení FOX je vyrábeno ve trech základních variantách s kotvou, s ráhnem, na šikminu. U nás je využívána pouze variantu s kotvou. 

VARIANTA S KOTVOU

Tato varianta se využívá u staveb, kde mužeme vrtat do obvodové zdi, zejména u novostaveb pred omítkami a u rekonstrukcí starých domu, je výhodné použít alternativu kotvy pruchozí. Konzola lešení FOX je v této variante zavešena na kotve procházející otvorem o prumeru 22 mm vyvrtaným skrz zed'. 

U staveb, které mají rekonstrukci fasády již za sebou, nebo se do fasády nesmí príliš zasahovat jako napr. u památkových objektu, je vhodné využít alternativy chemické nebo hmoždinové kotvy. Tyto kotvy se osadí do der v plášti budovy a po demontáži se zapraví. 

Pri použití jiných závesu dodávaných k lešení FOX (šroubový, trmenový, úhelníkový) je možné tuto variantu upevnit i prímo na krov.

Alternativy upevnení:

- průchozí kotva

- chemická kotva

- hmoždinová kotva


Lešení se zavesí na kotvu upevnenou prímo v nosném obvodovém zdivu. Vytvorí se patro lešení umístené pod rímsou, atikou, nebo kdekoliv jinde, kde je treba. Takto upevnené lešení nijak nezasahuje do prostoru strech. Podlaha o šírce 0,6 - 1,4 m lze zabezpecit geotextílií. Výška zábradlí se pohybuje mezi 1,1 - 2,5 m, zajištuje se lešenárskými sítemi. Lešení FOX tak díky svému zabezpecení umožnuje stavebním firmám provádet nárocné stavební práce i na velmi frekventovaných místech. Další výhodou je, že pri budování nástaveb, jsou i stávající byty chráneny pred vykrádáním, nebot lešení není staveno od země.

Zpět